Oldřich Tichý se narodil 15. září 1959 ve Zlíně. V současné době žije a pracuje v Dojetřicích - Sázavě nad Sázavou.

Hlavni obrázek Oldřich Tichý

Oldřich Tichý - ŽIVOT A UMĚNÍ

Oldřich Tichý studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti v letech 1974 až 1978 a následně na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1980 až 1986, kde byl žákem profesora Františka Jiroudka. V polovině osmdesátých let se v českém výtvarném prostředí začala prosazovat nová generace umělců a i Oldřich Tichý patřil k těm, kteří nezpochybňovali vazbu na domácí malířskou tradici. Tichého malířská tvorba vychází z jeho prvních zkušeností s přírodou a prostředím kolem jeho rodného místa v Tichově na Valašsku. Tichý jako by přijímal nahromaděnou zkušenost člověka s přírodními živly, které tvořily svět od pradávna - země, oheň, voda a vzduch. Jeho chápání malby se nezakrývá za kolorovanou utilitární každodenností, ale spíše se projevuje jako neustálé pátrání po základech světa, které se zakládají v kotvících se základech lidské bytosti. Pro Oldřicha Tichého je malba smysluplná a životná, protože mu otevírá cestu k vyslovení údivu nad tím, jak jsou věci světa. Díla autora můžete koupit v galerii Graciano.

Fotogalerie z ateliéru

Oldřich Tichý - z galerie autora - 0Oldřich Tichý - z galerie autora - 1Oldřich Tichý - z galerie autora - 2Oldřich Tichý - z galerie autora - 3Oldřich Tichý - z galerie autora - 4Oldřich Tichý - z galerie autora - 5Oldřich Tichý - z galerie autora - 6Oldřich Tichý - z galerie autora - 7Oldřich Tichý - z galerie autora - 8Oldřich Tichý - z galerie autora - 9Oldřich Tichý - z galerie autora - 10

Z aktuální nabídky autora

Kompletní nabídka autora

Nabídka současného umění

Nabídka současného umění

V případě zájmu o dílo tohoto autora neváhejte kontaktovat galerii Graciano.