Graciano

Pravidla pro užívání cookies

Níže uvedená pravidla se týkají uchovávání cookies na portálu graciano.cz provozovaného živnostníkem Michalem Gratclem. se sídlem Kounicova 293/61, Brno 602 00, přidělený úrad: Magistrát města Brna.

Proč používáme cookies?

Cookies používáme pro nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele a optimalizaci využití webových stránek. Rovněž jsou používány k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Informace tak pomohou zlepšit strukturu a obsah stránek.

Jaké soubory cookies používáme?

U cookies rozlišujeme tři základní charakteristiky:

  • původce či vydavatele
  • kategorie účelu
  • expiraci

Původce/vydavatel cookie reprezentuje službu (či organizaci), kterou web graciano.cz využívá a která pro své správné fungování cookies do vašeho zařízení nasazuje.

Kategorie účelu udává, jaký potenciální přínos použití cookie má. Rozlišujeme tyto kategorie účelů:

  • základní - základní cookies jsou součástí návrhu systému a bez jejich nasazení by nebylo možné systém graciano.cz provozovat,
  • analytický - analytické cookies slouží k vyhodnocování uživatelského chování a následnému návrhu opatření mající za cíl lepší uživatelskou zkušenost,
  • marketingový - marketingové cookies pomáhají lepšímu cílení reklam a jejich vyhodnocování,
  • personalizační - personalizační cookies pomáhají takové prezentaci obsahu a portálu graciano.cz, který se co nejvíce blíží zájmům konkrétního uživatele,

Expirace je buďto omezená trváním uživatelského sezení (session), krátkodobá (řád dnů či měsíců) nebo dlouhodobá (řád let). Časová omezenost se udává relativně od okamžiku nasazení cookie do vašeho zařízení.

Některé cookies (zejména ty marketingové) slouží k předávání údajů o chování uživatele na stránkách graciano.cz (zejména o jeho zájmech a preferencích) samotnému webu. Z hlediska ochrany osobních údajů jsou tyto subjekty (původci cookies) v postavení zpracovatele osobních údajů. Jednotliví původci cookies jsou specifikováni v tabulce níže. Přijetím dané cookie uživatel souhlasí s předáním osobních údajů těm původcům, kteří jsou v postavení samostatných správců osobních údajů, přičemž tento souhlas lze neudělit nebo odvolat zakázáním cookies v používaném internetovém prohlížeči, případně jejich individuálním odstraněním z prohlížeče v rámci jeho nastavení.

Následující tabulka udává přehled vydavatelů, účelů a expirací používaných cookies:

Původce / vydavatelÚčelExpiracePoznámka
GracianoZákladníDlouhodobá samostatný správce osobních údajů
GracianoZákladníSession samostatný správce osobních údajů
GracianoAnalytickáDlouhodobá samostatný správce osobních údajů
GoogleAnalytickáDlouhodobá samostatný správce osobních údajů
GoogleMarketingováDlouhodobá samostatný správce osobních údajů
GoogleMarketingováSession samostatný správce osobních údajů

Odstranění cookies

Obecně platí, že ukládání cookies je možné nastavit, popřípadě zakázat v nastavení webového prohlížeče. Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek. V případě, že je některá z funkcí webových stránek nefunkční, je vhodné zkontrolovat nastavení cookies ve webovém prohlížeči, a přijetí cookies zařízení umožnit.


Graciano

Stáhněte si náš ebook, který vám prozradí, jak na aukce

CookiesGDPR

Copyright 2023

All Rights Reserved