Jozef Bolf (*1960, Praha) je významný český malíř a výtvarný pedagog.

Hlavni obrázek Josef Bolf

Josef Bolf - ŽIVOT A UMĚNÍ

Bolf se narodil v Praze a studoval na pražské Akademii výtvarných umění u profesora Jiřího Načeradského. Je známý svými figurálními malbami, které často zobrazují melancholické až tragické postavy v surrealistických a někdy až nočních městských prostředích. Tyto díla jsou často interpretována jako reflexe těžkostí života v postkomunistické České republice. Josef Bolf je také známý tím, že používá různé materiály a techniky včetně koláže, asambláže a objektů nalezených v každodenním životě. Jeho práce byly vystavovány na mnoha místech v České republice i v zahraničí. V roce 2005 obdržel Cenu Jindřicha Chalupeckého, kterou uděluje Nadace Jindřicha Chalupeckého mladým umělcům za mimořádný přínos k současnému umění. Je také pedagogem, vyučuje na Akademii výtvarných umění v Praze. V jeho ateliéru se vzdělalo mnoho úspěšných mladých umělců. Josef Bolf je členem skupiny českých umělců zvané "Skupina 8 hlav", která byla založena v roce 2002. Skupina je známá svou fascinací temnými a tragickými motivy a výtvarným ztvárněním osobních a sociálních otázek. Bolf je také považován za předního představitele tzv. "nové figurace", což je umělecký směr, který se v českém výtvarném umění objevil na konci 20. a začátku 21. století. Nová figurace je charakteristická svým zpětným návratem k figurálnímu zobrazení po období abstrakce, přičemž často využívá ironii a humor. Je také proslávený svými instalacemi, které často kombinují malbu s objekty nalezenými v každodenním životě, aby vytvořil díla, která mají silný vizuální a emocionální dopad. Jeho díla jsou ve sbírkách mnoha významných českých a zahraničních institucí, včetně Národní galerie v Praze a Centra současného umění DOX.

Fotogalerie z ateliéru

Josef Bolf - z galerie autora - 0Josef Bolf - z galerie autora - 1Josef Bolf - z galerie autora - 2Josef Bolf - z galerie autora - 3Josef Bolf - z galerie autora - 4
Kompletní nabídka autora

Nabídka současného umění

Nabídka současného umění

V případě zájmu o dílo tohoto autora neváhejte kontaktovat galerii Graciano.