Ljuben Petrov

Lyuben Petrov se narodil v roce 1984 v Burgasu. Bakalářský titul z výtvarného umění získal na Národní akademii umění v Sofii. V roce 2011 absolvoval malířství na FAVU v Brně, kde získal magisterský titul. Momentálně žije a tvoří v Praze.
Ljuben Petrov

GRACiANO – partner umělce

Ljuben Petrov

Lyuben Petrov se narodil v roce 1984 v Burgasu. Bakalářský titul z výtvarného umění získal na Národní akademii umění v Sofii. V roce 2011 absolvoval malířství na FAVU v Brně, kde získal magisterský titul. Momentálně žije a tvoří v Praze.

Celá biografie ↓

Ljuben Petrov

Díla

Pandořina sestra

Olej na plátně 80 x 60 cm. Obraz pochází z atelieru autora. Signováno Lyube 2020.

Cena: 49 000 CZK

Mephisto

Obraz olej na plátně o rozměrech 160 x 140 cm, signováno Ljuben 2020.

Cena: 110 000 CZK

Na dně

Obraz olej na plátně o rozměrech 150 x 130 cm. Signováno vpravo dole Lyube.

Cena: 85 000 CZK

Výstavy

Výstavy

2020

Queen bees, Gallery Student, Ostrava, Czech Republic

2019

“Plays of Nature”, Gallery YOUN, Montreal, Canada

2018

“Fata Morgana”, GASK – the Gallery of the Central Bohemian Region, Kutna Hora, Czech Republic
“Jezinky a dobyvatelé”, Gallery Peron, Prague, Czech Republic

2017

“Mantracit”, Muzeum – Dul Michal, Ostrava, Czech Republic
“The Big Blue”, Gallery Nesi, Burgas, Bulgaria
“Ledy/Lédy”, The Chemistry Gallery, Coworking K10, Prague, Czech Republic

2016

“Apocalypsarium”, Gallery Sofia, BKI London, United Kingdom
Lyube Petrov, Coworking Prague, Czech Republic

2015

Lyube Petrov, Plevel, Prague, Czech Republic
“Apokalypsarium “, Gallery Akademiya, Sofia, Bulgaria
“Apokalypsarium” , Gallery Art Salon S,Prague, Czech Republic

2014

“Lyuben Petrov”, Gallery ECO salon Rolland, Prague, Czech Republic
“Dive into my palette”, Gallery Peron, Prague Czech Republic
2013 Lyuben Petrov and Edmond Demirdzian, “EDMOND”,Young artist Award, Gallery Rakursi, Sofia, Bulgaria
“After the apocalypse”, Gallery Mainerova, Prague, Czech Republic
2011 “I am not lost ghost“, Gallery Stodvacettrojka, Hradec Kralove, Czech Republic
2010 “Rabbits stories”, Gallery TROJKA, Brno, Czech Republic
2009 “New Inspirations”, Gallery BIK, Prague, Czech Republic
2007 “Sea Gifts”, Gallery Nesi, Burgas, Bulgari

 

Ocenění

3.11.2017, Finalist of the category OVER 30 of the ART PRIZE CBM, Turin, Italy

19.5.2017 “Extraordinary Award” – ”23rd International Biennial of Humour and Satire in Art”, 2017, Gabrovo, Bulgaria

12.6.2014, Young Visual Artists – YVAA

Nominated artist for BAZA Award for Contemporary Art , Sofia , Bulgaria

13.9.2013, “EDMOND”,Young artist Award ,Sofia, Bulgaria

18.3.2013, ART PRAGUE Young Award – artist under the age of 35 years

27.7.2012, Bulgarian Contemporary Art Contest, “MOST”, FINAL SELECTION OF THE INTERNATIONAL JURY, Sofia, Bulgaria

 

Biografie

Lyuben Petrov se narodil v roce 1984 v Burgasu. Bakalářský titul z výtvarného umění získal na Národní akademii umění v Sofii. V roce 2011 absolvoval malířství na FAVU v Brně, kde získal magisterský titul. Momentálně žije a tvoří v Praze. 

„Mým cílem je vytvořit zábavný a nečekaný vizuální příběh. Mám vztah k tématům, která stírají hranici mezi realitou a iluzí a vytvářejí alternativní sféru, ve které se minulost a budoucnost, realita a fantazie stávají jedním. Tato proměna je založena na mém vlastním chápání světa kolem mě, stejně jako na mém smyslu pro humor, mé pozornosti k malým detailům v mém každodenním životě a mém pozitivním náhledu. Snažím se vytvářet alternativní realitu s otevřeným humorem, sarkasmem a někdy i prvky grotesky. Kombinuji motivy a obrazy ze současné konzumní společnosti s mytologickými příběhy a postavami. Tyto mýtické postavy se stávají superhrdiny naší budoucnosti.“

Petrov se systematicky zabývá figurální malbou. Vypracoval si vlastní specifickou ikonografii, kterou důsledně testuje a znovu obohacuje. Narodil se roku 1984 v Burgasu, malířství začal studovat na Akademii výtvarných umění v Sofii, po absolutoriu se přestěhoval do Brna, kde pokračoval studiem malířství v ateliéru Martina Mainera na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického. V současnosti žije a tvoří v Praze. Ačkoliv Petrov pochází z Bulharska, v jeho díle je možné nalézt významné rysy, které mají společné prvky s českým uměním. Je to především genetická blízkost s českou groteskou 70. a 80. let 20. století pozoruhodným způsobem syntetizovaná s odkazem skupiny Tvrdohlavých a jejího sklonu k postmoderní reflexi archetypu a mytologie (Jaroslav Róna).

Raw Narrative  (série obrazů 2020-2021)

Ve své malířské tvorbě se snažím vytvořit silný, vizuálně úderný obraz, plný expresivního vzrušení za pomoci využití plného potenciálu barvy a jejího psychologického účinku na diváka. RAW ve fotografii je soubor minimálně zpracovaných dat vhodných pro následnou editaci, stejně tak se pokouším uchopit myšlenkový obraz, ještě nezrealizovanou malbu a přenést ji na plátno beze ztráty účinku, kterou má v mých představách. Pracuji s emocemi, které v malbě analogicky chápu jako barevné rezonance, malířská práce s barvou ve své materiálnosti, jak pastózní, tak lazurní je v kontextu mé malby symbolickým výrazem síly emocí. Důležitým inspiračním zdrojem je pro mě vztah mezi pohlavími, jejich vzájemná interakce, kterou občas spatřuji v popkultuře (film, fotografie) a kterou se snažím zachytit s využitím estetických kánonů vycházejících ze starých japonských dřevořezů.

Lyuben Petrov – Královny včel

Skromný pokus o stručnou charakterizaci jedné, avšak velmi zajímavé fazety malířského díla Lyube Petrova.

Monumentální hrdinská figura směle ovládá prostor plátna a roztodivnými způsoby interaguje se zoomorfní bytostí, v tomto případě nejčastěji se včelou. Malíř Petrov tematizuje vztah člověka se zvířetem, tato skutečnost, ač na první pohled prostá, až banální se v nedávné době ukázala a ukazuje jako otázka explicitně existenciální. Nabourávání ekosystémů člověkem se dostalo do tak neúnosných mezí, že Pandořina skříňka byla otevřena a lidské neštěstí v podobě korunovaného krále virů se začalo šířit světem.  Mýtus člověka jako vládce světa byl a je zde nemilosrdně rozbit. „Ikona“ (u Petrova klíčové slovo) člověka omnipotentního, vládce nad biosférou je zde potrhána a pošlapána, Petrov se zde jeví jako sofistikovaný obrazoborec, který ikony ironizuje a strhává z nich závoj posvátna transmisí do dialogu se světem dějin umění či popové surreálnosti.

Z čeho vychází Lyuben Petrov

Lyube Petrov jako malíř vychází z mnoha zdrojů, v jeho díle se snoubí romantická osamělost kontemplujících hrdinů Caspara Davida Friedricha, se strnulostí byzantských ikon, podseknutá klasickým komiksem a okořeněná citacemi a aluzemi na klasická díla dějin výtvarného umění, Neo Rauch či Gerhard Richter jsou zde pak v roli flankujících andělů.

Včela jako klíčový motiv části Petrovových děl je obětním beránkem, loutkou, svatým dítětem, umírající spásou světa či vybraným pokrmem afektované degenerující aristokratky. Včela je vždy v Petrovových obrazech čímsi důležitým, úběžníkem děje, nositelkou významu. Je však také komiksovou postavičkou, včelkou Májou ztracenou v labyrintu světa. Není nemožné nepovšimnout si podobnosti včely a Ježíše Krista. Klasická křesťanská ikonografie je Petrovem metamorfována a z ryby ICHTHYS se zde stává včela MELISSA. Včela v podání malíře Petrova je obohacena i o ekologicko-environmentální aspekt, stává se zelenou královnou, symbolem pro život. Beze včel by zahynul svět. Bez včely by nebylo medu a zdravě sladká zábavnost Petrovových obrazů by byla utopena ve sterilní nesladké nudě šedi posledních dnů lidstva trávených v karanténě před televizí.