dvojice keramických zámeckých váz, značeno Satsuma-Japonsko,2.pol.19.stol.,

výška 25cm,šířka14cm