porcelánová plastika, kolem r. 1935,modeler Köstner,

číslo modelu 1909,výška 10cm