Soška patrně pochází z továrny na porcelán pana Kurta Schlewogta. Výška je 12 cm. Prfektní propracování.